กก.วิเคราะห์ข่าวร่วมประชุม
วันที่ 27 พ.ย.62 พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ เข้าร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศป.ข.ภาค 3 อุดรธานี