ผบก.สส.ภ.4 แถลงนโยบาย

พล.ต.ต.มาโนช สุภาพพูล ผบก.สส.ภ.๔ ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบ้ติหน้าที่ต่อไป