ผบก.สส.ภ.๔ ฝึกอบรมยิงปืน
วันที่ 29 ม.ค.2563 บก.สส.ภ.4 ดำเนินการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมยิงปืนขึ้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.4" ณ สนามยิงปืน คุปตะบุตร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการการฝึกทักษะการยิงปืนทั้งชนิด .38 นิ้ว และ ชนิดปืนลูกซอง พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.มาโนช สุภาพพูล ผบก.สส.ภ.4 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฯ พร้อมทดสอบยิงปืน ในโครงการอีกด้วย ผลการดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย