อำนาจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ
๒. งานบริหารบุคคล
๓. งานคดีและวินัย
๔. งานนโยบายและแผนและงานยุทธศาสตร์
๕. งานการเงินและงานบัญชี
๖. งานงบประมาณ
๗. งานส่งกำลังบำรุง
๘. งานสวัสดิการ
๙. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐.งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑๑.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒.งานศึกษาอบรม
๑๓.งานบันทึกและตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔.งานวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และบูรณาการด้านการข่าวอาชญากรรม
๑๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๖.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๗.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 735 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้