หน้าที่ความรับผิดชอบ กก.สส.2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองกำกับการสืบสวน 2

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการอบายมุข ตลอดจนความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และความผิดที่เกี่ยวเนื่อง และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ "ตำรวจภูธรภาค ๔" โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของกองกำกับการสืบสวน 2
2.สืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
3. สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
5. สืบสวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการ อบายมุข สืบสวนความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
7. สืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
8. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 685 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้