หน้าที่ความรับผิดชอบ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ การเฝ้าฟัง และการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าว รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอำนาจการรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ สถิติงานเข้า-ออก
๒. งานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคง
๓. ลืบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
๔. ดำเนินการบูรณาการด้านการข่าว รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชากับส่วนราชการต่างๆ
๕. งานเฝ้าฟัง สืบสวนพฤติการณ์บุคคลและกลุ่มของอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์หรือผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่
๖. งานสืบสวนหาข่าวโดยใช้เครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝ้าฟัง
๗. งานฐานข้อมูลอาชญากรรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๘. งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
๙. .สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอมหมาย
๑๐. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย.

 

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 767 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้