รอง ผบก.สส.ภ.4 ประชุมงานอำนวยการวันที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.4 ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนะนำการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ปฏิบัติงานธุรการ ของหน่วย ณ ห้องประชุมคุวานันท์ บก.สส.ภ.4 ค่ะ