รอง ผบก.สส.ภ.4 ประชุมงานธุรการ
วันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.4 ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานธุรการของหน่วย ณ ห้องประชุมคุวานันท์ บก.สส.ภ.4