กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ฝึกทบทวน

   
            
     วันนี้(3 ก.พ.63) เวลา 09.00 น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ขจร อบทอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ ปัดทุมแฝง รอง กก.ปพ.บก.สส.ภ.4,พ.ต.ท.อภิเชษฐ โหม่งพุฒ รอง ผกก.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ,พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ ตรวจจำนวน ตรวจเครื่องแต่งกาย และกำชับการปฏิบัติดังนี้
    1.ให้มีความรักและสามัคคีกัน ในหมู่คณะ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
    2.ห้ามข้าราชการตำรวจทุก นายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุดชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    3.ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของ ทางราชการเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง และให้รักษาความลับของทางราชการ
    4.ข้าราชการตำรวจทุกนาย ต้องแต่งกายสง่า ใช้วาจาสุภาพ ตัดผมสั้นให้เรียบร้อย
    5.ให้ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
    6. ให้ทุกนายมีความพร้อมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันทีที่มีภารกิจหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
    7. ตรวจความพร้อมยานพาหนะ อปุกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติได้ทันที
    จากนั้นได้แบ่งหน้าที่มอบ หมายภารกิจทำความสะอาดที่ทำการ และทำการฝึกทบทวน ในท่าบุคคลแถวชิตและบุคคลมือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน